Om oss

H. K. H Kronprins Haakon er Den norske filmfestivalens høye beskytter.
Liv Ullmann er ærespresident for Den norske filmfestivalen.

Den norske filmfestivalen er et aksjeselskap som eies av Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune. Den norske filmfestivalen 2016 er den 44. i rekken.

Festivalens styre

Guttorm Petterson (styreleder), Arild Kalkvik (styremedlem), Simon Næsse (styremedlem), Arne-Christian Mohn (styremedlem). Styret tiltres av Tonje Hardersen (festivaldirektør).

Festivalens ledelse

Festivaldirektør Tonje Hardersen.

Festivalen ambulerte fra 1973 – 1986 i ti norske byer før den i 1987 ble fast forankret i Haugesund. 1985 var første året med Amanda, og ti år etter startet New Nordic Films. Det var Film & Kino og norske kinoer som i sin tid initierte festivalen, og den eies 60% av Film & Kino, 20% Haugesund kommune og 20% Rogaland fylkeskommune.

Den norske filmfestivalen ser det som sin oppgave å:
– Fremme filmkunsten og markedsføre norske og internasjonale filmer.
– Være det ledende møtestedet for norsk og nordisk filmbransje.
– Være en arena for drøfting av faglige og kulturpolitiske spørsmål.