Trygg suksess for årets festival!

4. september 2020

Den 48. norske filmfestivalen ble som første store filmfestival arrangert i fysisk form etter nedstengingen i vår. To uker etter festivalens siste dag, kan vi slå fast at den ikke bare ble eksemplarisk gjennomført, men også at det var et trygt arrangement uten et eneste kjent smittetilfelle av Covid-19.

Festivalen opplevde som forventet en reduksjon av antall publikum som deltok på festivalen, men opplevde samtidig en strøm av fine tilbakemeldinger fra publikum og bransjefolk som var svært glade for endelig å kunne gå på festival og få faglig påfyll i det som er en svært utfordrende periode for filmbransjen.

Dette har vært en av de mest krevende festivaler vi har gjennomført, sier festival- og programsjef Tonje Hardersen. Den første smitteøkingen som kom lokalt, nasjonalt og i Europa slo svært uheldig ut for vår festival når det gjaldt publikumsoppslutning. Samtidig vil jeg berømme våre samarbeidspartnere og stab for imponerende smitteverntiltak. Jeg har heller ikke opplevd å få så mange gode tilbakemeldinger fra våre deltakere som i år, og det settes enormt stor pris på. Vi fikk demonstrert at det er mulig å lage en trygg og god filmfestival i en svært krevende tid, avslutter hun.

 

Amanda

I år var Amanda tilbake på NRK, og samarbeidet med statskanalen ble en suksess. Både festivalen og NRK har mottatt gode tilbakemeldinger på sin Amandasending, og det var et høyere snitt som fulgte Amanda på NRKs ulike flater enn vanlig. Festivalsjef og leder av Amandakomiteen, Tonje Hardersen, er veldig entusiastisk rundt årets sending og prisutdeling.

Vi er superfornøyde med vårt samarbeid med NRK, uttaler hun. Det ble en flott måte å både feire og formidle filmåret som har gått og samtidig ga det publikum en mulighet til å kunne følge Amanda på alt fra TV, radio, nett og sosiale medier. Ikke minst var det utrolig fint å kunne samle alle de nominerte til en flott og verdig feiring i Haugesund, i trygge rammer. Filmbransjen fortjente virkelig en flott fest denne dagen!

 

New Nordic Films

Festivalens nordisk film- og samproduksjonsmarked New Nordic Films foregikk i år både fysisk og online. Dermed kunne over 350 internasjonale deltakere delta fra sine hjem verden over få kjennskap til og mulighet til å gå inn profesjonelt i nye nordiske spillefilmer, filmer i postproduksjon og filmer i utvikling.

– Selv om ingenting kan erstatte fysiske møter og nettverksbygging ansikt til ansikt, klarte vi å lage et effektivt, vennlig og profesjonelt interaktivt filmmarked. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og den internasjonale bransjen har satt stor pris på å kunne delta, og at vi på en god måte la til rette for at de kunne fortsette sitt profesjonelle virke og få en eksklusiv tilgang til filmer fra Norden selv om de ikke kunne være fysisk tilstede i Haugesund, sier leder av New Nordic Films Gyda Velvin Myklebust.