Takk for i år!

27. august 2021

Den 49. norske filmfestivalen er over. Etter syv dager fylt av sol og filmglede har vi nå rullet ned plakatene, kostet opp popcorn og skrudd på lyset i salene.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt til at festivalen har kunnet avvikles. Vi må også takke sponsorer og publikum for støtten, og for å gjøre gjenåpningsfestivalen til den filmfesten den ble. Vi ønsker allerede nå velkommen til neste års 50-årsjubilum 20. – 26. august.

En spesiell takk til Haugesund Sparebank og Haugaland Kraft, våre hovedsamarbeidspartnere og øvrige partnere.