Svært vellykket gjenåpningsfestival!

31. august 2021

Det var et rekordstort deltakerantall på årets festival, med hele 1365 akkrediterte. Av disse deltok 212 personer på onlineversjonen av New Nordic Films, men det var likevel et høyere antall akkrediterte til stede i Haugesund i år enn i 2019. Den norske filmfestivalen er altså tilbake igjen som den sentrale møteplassen for den norske film- og kinobransjen, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra en bransje som endelig kunne treffes fysisk igjen og planlegge en svært omfattende og travel kinohøst.

Fortsatt preger covid-19 og de ulike smittevernrestriksjonene festivalens publikumstall, og ga et publikumsantall på totalt 14.028. Årets besøk ligger dermed på omtrent 2/3 av et normalår, men er likevel nær en tredobling av fjorårets publikumstall og viser slik sett en gledelig utvikling.

«Vi håper inderlig at pandemien nå nærmer seg slutten og at vi neste år omsider kan ha en normal filmfestival. I år har vi sett at film- og kinobransjen er tilbake og at publikum er på vei. Nå starter vi planleggingen for neste års storstilte jubileumsfestival og satser på at grensene er åpne og at kinosalene kan fylles til randen», sier en fornøyd festival- og programsjef Tonje Hardersen.