Festivalene må få smittevernstiltak vi kan overleve med!

2. juli 2020

Nå er det en og halv måned til vi igjen kan ønske bransjefolk og filmelskere velkommen på den røde løperen i Haugesund. Som den aller første store filmfestivalen som vil gå av stabelen i fysisk format etter nedstengningen av Norge, har det vært mye å sette seg inn i. Vi ble jublende glade da dugnaden regjeringen mante til den 12. mars, ga så gode resultater at vi kunne starte gjenåpningen, og fra 15. juni samle 200 personer i en sal. Med ett sete mellom publikum i salene, så var det mulig å lage en festival, innenfor de trygge påkrevde rammene som må til for å holde smittesituasjonen under kontroll.

Det var derfor et sjokk for oss, i likhet med resten av kultur-Norge, da Folkehelseinstituttet innskjerpet bransjestandarden og krevde en meters avstand fra skulder til skulder, framfor hode til hode. Det betyr 2 seter mellom istedenfor 1 sete, som i seg selv er krevende nok. Vi har selvsagt full forståelse for at smittevern er viktig og at vi skal ha en gradvis gjenåpning – hvor smittevernstiltak veies opp mot hensyn til samfunnsøkonomi og de ulike bransjenes evne til å overleve. Men, nå må det jaggu være kulturbransjens tur! Vi er en av de hardest rammede bransjene, som fortsatt vil merke virkningene av de tiltakene vi er enig i at må fortsette i trolig lang tid fremover. Vi kan da ikke godta at vi skal gå inn i en stille død, med det vi opplever som en unødig rigid bransjestandard – når fly kan kjøre med fulle seterader, annen offentlig kommunikasjon med annethvert sete, uteliv med åpninger til kl. 3 om natten og uten restriksjoner på kjøpesentre. Nå må det gripes inn fra politisk hold, og la hele det samlende kulturlivet i Norge få det lille halmstrået de kan puste gjennom for å komme seg gjennom denne krisa. Lytt til bransjeorganisasjonenes krav om å få godkjent en løsning som sikrer en meters avstand fra midten av setene.

Tonje Hardersen
Festival- og programsjef