Siste nytt fra festivalen

21. april 2020

Den norske filmfestivalen får naturlig nok mange henvendelser om hvordan høstens festival blir, og om det i det hele tatt blir noe festival 14.  – 21. august. Vi følger situasjonen tett, og arbeider per nå mot å kunne arrangere en festival på noenlunde likt vis som tidligere. Regjeringen har varslet en oppdatering rundt forsamlingsforbudet og sommerens festivalavviklingen den første uka i mai, og vi håper dette kan gi oss en avklaring for vår festival også. Vi ser samtidig på ulike digitale løsninger som både kan løfte festivalen, og samtidig være et verdifullt tillegg til bransjedeltakere som av ulike grunner ikke kan ta turen til Norge og Haugesund. Dette vil spesielt gjelde festivalens internasjonale marked New Nordic Films.

I mellomtiden håper vi dere alle er friske og følger alle gode råd, og så gleder vi oss til å se dere i august!