«Den nordiske broen»
– Hvordan løfte nordisk innhold i den digitale tidsalderen?

Tid:Mandag 21. august 2017 kl. 10.00–14.00
Sted:Maritim Hall, Scandic Maritim

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer til nordisk filmpolitisk seminar i samarbeid med Nordisk Film & TV Fond, Norsk filminstitutt og Den norske filmfestivalen i Haugesund. Seminaret inngår i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.

Alle de nordiske landene er i samme situasjon på filmfeltet – det letes etter nye forretningsmodeller som både kan sikre publikum et mangfoldig nordisk film- og serieinnhold av høy kvalitet, og som kan sørge for at midler går tilbake til nye produksjoner.

De nordiske landene er hver for seg små markeder, og det er vanskelig å bygge forretningsmodeller som er regningssvarende for kun nasjonalt innhold. Hvordan kan vi løse slike utfordringer? Hva kan vi lære av hverandre i Norden? På hvilke områder kan det være fruktbart med et nordisk samarbeid? Hva gjør andre land i Europa for å løse utfordringene med tilgjengeliggjøring og medfinansiering?

NB! Påmelding gjøres ved akkreditering til festivalen. Er du ikke akkreditert til festivalen, kan du melde deg på her.

 

PROGRAM FOR SEMINARET

Kl. 10.00 Intro og velkommen ved konferansier Silje Riise Næss, spillefilm- og dramakonsulent i Norsk filminstitutt

Kl. 10.10 Kulturminister Linda Hofstad Helleland innleder

Kl. 10.20 Europeisk perspektiv – Roberto Olla, direktør i Eurimages
Hvordan det legges til rette for samproduksjon, og hva betydningen av samproduksjon er, både for finansiering, distribusjon og markedstilgang.

Kl. 10.30 Nordisk perspektiv – Petri Kemppinen, adm. direktør i Nordisk Film & TV Fond
Fra lokalt til nordisk og globalt. Hvilke typer spillefilmer, dramaserier og dokumentarer reiser på tvers av grensene, og hvordan kan nordisk politikk bidra til spredning av nordiske filmer og serier globalt.

Kl. 10.40 Framtidsperspektiv – Johanna Koljonen, forfatter, medieanalytiker, tilknyttet The Nostradamus Project
Trender innen innhold, teknologi og distribusjonsmodeller – hvordan ny teknologi kan tas i bruk, publikumsbygging, kobling mellom teknologi og innhold.

Kl. 10.50 Samtale mellom Roberto Olla, Petri Kemppinen og Johanna Koljonen – moderert av Johanna Koljonen

Kl. 11.20 Reguleringscase – Peter Dinges, direktør i det tyske filmfondet Die Filmförderungsanstalt (FFA) og generalsekretær i European Film Agency Directors (EFAD)
Hva slags juridisk rammeverk regulerer området for medfinansiering, og hvordan har Tyskland valgt å implementere dette i sin lovgivning.

Kl. 11.40 Innholdscase – SKAM – Vilde Schanke Sundet, medieforsker, post doc v/Høgskolen i Innlandet
Om innovativ distribusjon, høy kvalitet, målrettet mot målgruppe, etterlengtet tematikk. Hva kan vi lære av SKAM? Forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes i nordisk sammenheng. Hva gjør det med språket og oppfatningen i Norden når «alle» snakker om det samme?

Kl. 12.00 Lunsjpause

Kl. 12.30 Paneldiskusjon med nordiske bransjeaktører.
Hvordan kan vi sørge for at nordisk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig (og synlig) for publikum også i nye visningstjenester?

Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering, slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også kan bidra til finansiering av ny nordisk innholdsproduksjon?

Panel med representanter fra de nordiske landene og hele produksjons- og visningskjeden:

Lone Korslund, Nordisk filmdistribusjon
Claus Ladegaard, Dansk filminstitutt
Synnøve Hørsdal, Maipo Film
Fredrik Ljungberg, Viaplay
Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino

Paneldiskusjonen modereres av Silje Riise Næss.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Kl. 13.50 Avslutning ved statssekretær Bård Folke Fredriksen
Slutt kl. 14.00