Kinoseminar: Fremtidens kinopolitikk

Tid:Søndag 18. august, 16.00 - 17.30
Sted:Bystyresalen, Haugesund rådhus

Film & Kino inviterer i samarbeid med Den norske filmfestivalen til seminar om kinopolitikk under Filmfestivalen i Haugesund. 

I 2001 kom NOU – 2001/5: Kino i en ny tid: Kommers og kultur. Den hadde som utgangspunktet å sikre et godt kinotilbud til hele befolkningen og påpekte at kinopolitikken burde ha en nasjonal forankring, men med kommunalt ansvar for utøvelsen. Siden da har det skjedd mye. Kinoene i Norge ble digitalisert. Omsetningen av DVD eksploderte og forsvant deretter nesten helt. Avgiften på 2,5 % av omsetningen på kinobilletter går ikke lenger til Norsk kino- og filmfond, men til staten som fiskal avgift.

Samtidig fikk vi en privatiseringsbølge som resulterte i at to store utenlandske aktører fikk fotfeste i Norge: Odeon og Nordisk Film Kino står for 55 % av omsetningen på kino i Norge. De andre 45 % representerer kommunalt eide eller kommunalt støttede kinoer. Det er 204 kinobedrifter i Norge, hvorav to står for halvparten av besøket. De aller fleste av de 202 andre kinoene er svært små og ligger i lokalsamfunn over hele Norge, hvor de fungerer som en kulturbærer sammen med bibliotekene. I tillegg til ordinær kinodrift driver Film & Kino Bygdekinoen på vegne av staten. Denne kjører rundt film til steder som ikke har regulær kinodrift; 179 spillesteder over hele landet.

Det er på høy tid med en revurdering av kinopolitikken. Kinoene består som kulturelle og økonomiske sentre i kommunene, men kinoene i storbyene er i all hovedsak privatisert. Avgiften på kinobilletter blir foreslått fjernet av moms-utvalget. NFI har overtatt støtteordningene, men kinoene får tilbake mindre enn de betaler inn. Det er foreslått en momssats på 23%. Hvor går kinoverdenen videre? Er en desentralisert kinostruktur som stortingsforliket i 2015 fremhevet fortsatt en mulighet? Hva tenker partiene om kinodrift og to-nivå systemet med store private aktører og mange små kommunale? Hvordan skal tilbudet kunne opprettholdes over hele landet og dermed også målet om spredt bosetning?

Program

16:00 – 16:05   Velkommen ved Guttorm Petterson, administrerende direktør Film & Kino

16:05 – 16:25 Trenger landets mest populære kulturtilbud offentlig finansiering?, ved Ivar Halstvedt, tidligere kinodirektør Odeon kino

16:25 – 17:30 Paneldebatt: Hvor går kinoverdenen videre?

Paneldeltakere: Anette Trettebergstuen (AP), Freddy André Øvstegård (SV), Lasse Fredheim (H), Hanne Marte Vatnaland (SP), Petter Benestad (V, tidligere kinodirektør) og Jannicke Haugen (direktør Nordisk Film Kino).

Moderator: Martin Øsmundset (Kinosjef Ås kinoteater)