Filmsamtalen: Feminisme og religion

Tid:Mandag 23. august 15.00 - 16.00
Sted:Haugesund folkebibliotek

Årets filmsamtale tar utgangspunkt i filmen Seyran Ateş: Sex, revolusjon og Islam, og vil være en interreligiøs samtale rundt feminisme i religiøse institusjoner og samfunn. Hvordan kan likestilling oppnås og sikres i religiøse institusjoner? Hva er behovene og kostnadene for de som vil fremme forandring og modernisering av konservative religiøse samfunn? Hvilke likhetstrekk finnes mellom de ulike religionenes utfordringer når det gjelder å inkludere mangfold, likestilling og toleranse i sin virksomhet?

I filmsamtalen deltar Seyran Ates, Mehda Zolfaqari og Anne Hege Grung, og samtalen ledes av Odd Kristian Reme.

Seyran Ateş er advokat, feminist og en av de første kvinnelige imamene i Europa, og har i lang tid jobbet for å reorganisere Islam og har åpnet den første moskéen uten atskillelse på kjønn.

Anne Hege Grung er professor på Det teologiske fakultet ved UiO, og har fordypet seg i interreligiøse studier. For tiden forsker hun på tolkningen av vold mot kvinner i kristne og muslimske miljøer i Norge og Libanon.

Mehda Zolfaqari er en profesjonell fortellerkunstner, og trolig Norges eneste profesjonelle koranforteller. Hun har arbeidet med å se på religiøse tekster fra et feministisk og humanistisk perspektiv og har brukt fortellinger fra Koranen i interreligiøs dialog, samt satt opp flere interreligiøse stykker basert på fellesskikkelser i Bibelen og Koranen.

Odd Kristian (Kian) Reme er utdannet teolog og prest, og var daglig leder ved Dialogsenteret i Stavanger fram til i fjor. Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt og samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Filmsamtalen arrangeres i samarbeid av Den norske kirke, Kirkerådet og Den norske filmfestivalen. Samtalen vil foregå på engelsk.

Seyran Ateş: Sex, revolusjon og Islam vises kl. 11 på Edda kinosenter samme dag.

Arrangement under filmfestivalen