Filmpolitisk konferanse:
«Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme»

Time:Mandag 22. august 10.00 – 14.00
Location:Maritim Hall, Scandic Maritim

Incentiv-ordning og glokalisering, samt et dypdykk i produksjonene Snømannen og Downsizing, er stikkord når Den norske filmfestivalen inviterer til årets konferanse, i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Årets filmpolitiske konferanse vil omhandle endringene i filmmarkedet og se på hvilke konsekvenser digitalisering og globalisering har medført. Incentiv-ordningen vil også bli grundig diskutert, både gjennom Olsberg SPIs undersøkelse av virkningene av ordningen så langt gjennom case-studyer av filmene i første runde av incentivordningen. Konferansen vil også debattere hvordan filmen kan bli «den nye oljen».

Moderator for konferansen er Annette Gjerde Hansen, lederassistent ved BI.

 

PROGRAM

10.00 – 10.05     Velkommen og introduksjon ved Tonje Hardersen, festival- og programsjef for Den norske filmfestivalen

10.05 – 10.10     Velkommen ved Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI

10.10 – 10.20     Innledning ved Kulturminister Linda Hofstad Helleland

10.20 – 11.05     «Vekstpotensiale for norsk film i glokale tider» – innlegg fra Terje Gaustad, Sigrid Røyseng, Donatella De Paoli, Irina Eidsvold Tøien, forskere ved Handelshøyskolen BI

Disse innleggene vil omhandle digitaliseringens og glokaliseringens økonomiske betydning for ulike deler av bransjen. De vil gå inn på hva som definerer «norsk film» som bransje, hvordan markedene ser ut og hvilket vekstpotensial de har. Innleggene vil også gi innspill til hvordan bransjen selv kan bidra til vekst gjennom bedre organisering både for digitalisering og glokalisering, og hvordan rettigheter og en effektiv forvaltning av disse stadig blir viktigere når skapte verdier skal fordeles.

11.05 – 11.25     Rapport om undersøkelse av incentivordningen i Norge legges frem av Andrew Barnes, Olsberg SPI. Barnes introduseres av Stine Helgeland, avdelingsdirektør for lanseringsavdelingen ved Norsk filminstitutt.

11.25 – 11.55     Case-study av Snømannen– og Downsizing-produksjonene. Terje Gaustad i samtale med Tor Arne Øvrebø, line producer for Snømannen, og Per-Henry Borch, line producer for Downsizing.

 

11.55 – 12.25     Lunsj

 

12.30 – 13.30     Paneldebatt: Norsk filmbransje i omstilling – hvordan kan filmen bli «den nye oljen»?

Paneldeltakere:  Morten Christoffersen, distributør Nordisk Film Distribusjon, Geir Eikeland, investor Eikeland og Haug, Synnøve Hørsdal , produsent Maipo film, Sindre Guldvog, direktør Norsk filminstitutt.

Moderator: Sigrid Røyseng, professor BI

13.30 – 13.45     Innspill/spørsmål fra salen

13.45 – 13.55     Oppsummering ved statssekretær Bård Folke Fredriksen

13.55 – 14.00     Avslutning

 

Påmelding via festivalens påmeldingsskjema. Ønsker du kun å delta på konferansen kan du melde deg på her.

DNF 2015. FOTO: IDA MARIE SKEIE

DNF 2015. FOTO: IDA MARIE SKEIE