Filmpolitisk konferanse — Kulturpolitikk for ungdom

Tid:Mandag 19. august, 10.00 - 14.00
Sted:Byscenen i Haugesund

Å bringe menneske saman på tvers av sosiale, politiske og kulturelle skiljelinjer kan medverke positivt til å skape sosiale fellesskap og nettverk som styrkjer samhald og inkludering. Når kulturen verkar på denne måten, kan han vere siviliserande og motverke fragmentering. Han kan demme opp mot ekstreme tankar, motverke utanforskap og fremje toleranse og forståing for andre menneske., står det i Kulturmeldingen.

Årets hovedseminar under Den norske filmfestivalen vil handle om hvordan kultur kan møte og samle ungdom på deres egne premisser, og samtidig gi nye inntrykk og utvide deres horisont samt forståelse. Barn og unges medievaner er i stor endring, og det vil være en fremtidig utfordring for tradisjonelle kulturarenaer som kino å opprettholde en god og stabil dialog med dette publikummet. Vi vet også at ensomhet og kulturelt utenforskap både er en trussel mot samfunnsbyggingen og en personlig belastning for den enkelte.

Kulturdepartementet er i gang med arbeidet på sin barne- og ungdomskulturmelding som skal legges fram høsten 2020, og konferansen vil være et viktig bidrag inn mot dette arbeidet. Det er et uttalt mål i kulturmeldingen at kunst og kultur skal spres til flere, for å realisere visjonen om at alle har rett til kultur. Vi vil diskutere hvordan film- og kinobransjen kan bidra til å motvirke kulturelt utenforskap, og aktivt få flere til å oppsøke kunst og kultur. Hvordan skal vi sikre at kulturuttrykkene gjør at ungdom kjenner seg igjen i det samfunnet som skildres? Hvordan kan politikere best mulig legge til rette for at barn og unge skal få et godt, mangfoldig og landsdekkende tilbud? Hva slags kultur er det egentlig de unge selv ønsker seg? Med andre ord – hvordan kan vi sørge for å både øke filmens muligheter til å nå ungdommen og dermed bidra til å skape et demokratisk, varmt og trygt samfunn?

Foreløpig program

Moderator: Jakob Berg (kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt)

10.00 – 10.05   Velkommen ved festivaldirektør Tonje Hardersen

10.05 – 10.10   Hilsen fra kulturminister Trine Skei Grande

10.10 – 10.20   Kulturdepartementet presenterer arbeidet med  barne- og ungdomsmeldingen, ved seniorrådgiver Tonje Johansson, Kulturdepartementet

10.20 – 10.50   Barn og unges medievaner, ved seniorrådgiver Nils Petter Strømmen, Kantar

Norske barn og ungdom har aldri sett mer levende bilder enn i dag. Hvordan klarer tv-kanalene seg mot strømmetjenester som YouTube og Netflix? Og hva med kinofilmen? Hvilke sosiale medier og spill er mest populære for tiden? Strømmen deler ferske tall og fakta om dagens unge mediebrukere, og tanker om hvordan du kan nå fram til et kresent ungt publikum som alltid er pålogget.

10.50 – 11.20   Hva vil de egentlig ha?, ved Kyrre Bjørkås, fagansvarlig visuell kunst, Kulturtanken

Presentasjon av Busk – barn og unges stemmer; synspunkter på og opplevelser av kunst og kultur. Kulturtanken har fått oppdraget med å koordinere og gjennomføre opplegg for involvering av barn og unge, rundt temaene kunst- og kulturformidling, digitale kunst- og kulturuttrykk, kunst og kultur som ytringer og inkludering og sosial mobilitet.

11.20 – 12.00  LUNSJ

12.00 – 12.45   Filmsamtale: Hvorfor lage kultur for ungdom?

Hvordan kan man lage gode og relevante kulturutrykk til ungdom? Hvor viktig er det å skreddersy tilbudet til de ulike målgruppene? Hvordan skal man markedsføre mot ungdomssegmentet? Og hvilke tilbakemeldinger har man fått?

Deltakere: Regissør Martin Lund, debattant og forfatter Sofia Nesrine Srour og regissør Erika Calmeyer

Moderator: Kalle Løchen, filmviter, kulturformidler og filmkonsulent for Viken Filmsenter

12.45 – 13.50   Paneldebatt: Hvordan kan vi sikre at barn og unge skal få et godt, mangfoldig og landsdekkende tilbud?

Paneldeltakere: Anette Trettebergstuen (AP), Marianne Haukland (H), daglig leder i Spark Nils Stokke, produsent Khalid Maimouni og avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen Norsk filminstitutt Lars Løge.

Moderator: Torbjørn Urfjell, kultursjef i Kristiansand kommune

13.50 – 14.00  Oppsummering og avslutning

Kulturminister Trine Skei Grande under fjorårets filmfestival. Foto: Jan Kåre Næss