Filmpolitisk konferanse – Nobody knows anything

Tid:Søndag 16. august, 10.00 - 14.00
Sted:Byscenen i Haugesund

Film- og kinobransjen etter koronakrisen: Nobody knows anything

Sjeldent har det legendariske sitatet fra William Goldman vært en mer passende beskrivelse av tilstanden til film- og kinobransjen. Verden går gjennom en helt unik situasjon, som har rammet kulturlivet med særskilt styrke. Veien tilbake til en normalsituasjon føles både svært lang og uoversiktlig, og ingen vet sikkert hva som vil skje. Goldmans sitat fortsetter med at det beste man kan håpe på er at man kan foreta en kvalifisert gjetning – og det vil være målet med årets filmpolitiske konferanse.

Vi vil samle bransjen og kulturpolitikere for å diskutere veien videre, og erfaringer så langt. Hvilke tiltak bør settes inn? Hvilke strategier har bevilgende myndigheter og filminstituttet tenkt ut? Hvilke erfaringer kan vi støtte oss på, hvilke kreative løsninger bør videreføres? Og hvordan kan vi stå sammen for å sørge for at vi fortsatt har en livskraftig film- og kinobransje i årene framover?

Vi er godt i gang med planleggingen, men tar gjerne imot innspill eller spørsmål fra bransjen til seminaret. Ta kontakt med informasjonsansvarlig Nicolai Berg Hansson på mail eller tlf +47 93 88 63 28

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet