Filmpolitisk konferanse – Mangfold og demokrati

Tid:Mandag 23. august 10.00 - 14.00
Sted:Byscenen

Vi ønsker velkommen til årets filmpolitiske konferanse som har fått temaet «Mangfold og demokrati». Mangfold handler i dypeste forstand om variasjon, ytringsfrihet, demokrati og relevans. I lys av den tiden vi er inne i, med tilspissete politiske debatter, en mulig økonomisk nedtur som følge av coronapandemien, så er det naturlig å se på hvordan filmen kan bidra til å samle folket. Vi har stor tro på kulturens samlende kraft, og som et positivt motvekt til den økende polariseringen vi ser både internasjonalt og nasjonalt. Kulturen er dermed et viktig redskap for å sikre demokratiet.  Mangfold og variasjon er derfor så viktig – ulike fortellerstemmer må få komme til utrykk, historiene som fortelles må ha en variasjon slik at de til sammen kan treffe og oppleves relevante for ulike deler av befolkningen.  

I norsk film må vi sørge for at det er rom for ulike utrykk, en variasjon av fortellinger og et innhold som fører til en speiling og en identifikasjon for alle i et samfunn. Konferansen vil diskutere spørsmål som  hvordan bransjen selv og ansvarlige kulturinstitusjoner kan sikre mangfold i praksis? Hvilket regelverk bør eventuelt endres eller opprettes for å sikre og fremme mangfold? Hvordan skal man måle mangfold og hva er suksesskriterier for mangfold? Hvordan skal vi sikre at tilgangen til produksjonsmidlene et tilgjengelig for filmskapere i hele Norge? Og hvem og hvordan skal vi bestemme hvordan vår nasjonale filmpolitikk skal se ut i framtida? 

Endelig program vil bli offentliggjort i slutten av juni.