Filmpolitisk konferanse – Mangfold og demokrati

Tid:Mandag 23. august 10.00 - 14.00
Sted:Byscenen
Pris:NOK 350,-

Kjøp billetter til live stream  HER

Vi ønsker velkommen til filmpolitisk konferanse som i år har fått temaet «Mangfold og demokrati». Mangfold handler i dypeste forstand om variasjon, ytringsfrihet, demokrati og relevans. I lys av den tiden vi er inne i, med tilspissete politiske debatter, en mulig økonomisk nedtur som følge av koronapandemien, så er det naturlig å se på hvordan filmen kan bidra til å samle folket. Vi har stor tro på kulturens samlende kraft, og som et positivt motvekt til den økende polariseringen vi ser både internasjonalt og nasjonalt. Kulturen er dermed et viktig redskap for å sikre demokratiet.  Mangfold og variasjon er derfor så viktig – ulike fortellerstemmer må få komme til utrykk, historiene som fortelles må ha en variasjon slik at de til sammen kan treffe og oppleves relevante for ulike deler av befolkningen.  

I norsk film må vi sørge for at det er rom for ulike utrykk, en variasjon av fortellinger og et innhold som fører til en speiling og en identifikasjon for alle i et samfunn. Konferansen vil diskutere spørsmål som  hvordan bransjen selv og ansvarlige kulturinstitusjoner kan sikre mangfold i praksis? Hvilket regelverk bør eventuelt endres eller opprettes for å sikre og fremme mangfold? Hvordan skal man måle mangfold og hva er suksesskriterier for mangfold? Hvordan skal vi sikre at tilgangen til produksjonsmidlene et tilgjengelig for filmskapere i hele Norge? Og hvem og hvordan skal vi bestemme hvordan vår nasjonale filmpolitikk skal se ut i framtida? 

 

Foreløpig program for Filmpolitisk konferanse:

Moderator: Jakob Berg, kommunikasjonsrådgiver, Norsk filminstitutt

10:00 – 10:15   Velkommen, ved festivalsjef Tonje Hardersen

10:15 – 10:45   Mangfold og strukturell endring
Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo går gjennom grunnlaget for NFIs nye strategi og gir status for handlingsplanen for mangfold og inkludering. Hvordan NFI som premissleverandør vil bidra til å gjøre norsk film og filmkultur mer representativt, bærekraftig og relevant.

10:45 – 11:45  Filmsamtale: De andre historiene
Hvordan kan vi unngå at bare de samme fortellingene blir fortalt om og om igjen? Vi ser at såkalte minoritetsstemmer både blir kritiker- og publikumsfavoritter, men har de hatt en lengre vei enn andre til suksess? Hvem skal ha ansvaret for å slippe til nye stemmer?
Med: regissør Elle Márjá Eira, skuespiller Kingsford Siyaor, produsent Khalid Maimouni og Anders Tangen, avdelingsdirektør NFI.
Moderator: Ingvild Bjerkeland, PhD i filmvitenskap og tidligere daglig leder i Filmkraft Rogaland.

11:45 – 12:15   Lunsj

12:15 – 12:45   Filmpresentasjon: «Ingenmannsland» og «Ulven»
Med: regissørene Ali Parandian, Adel Khan Farooq og Shan Qureshi
Moderator: Einar Aarvig, filmkritiker

12:45 – 13:50   Paneldebatt: Hvordan sikre en nasjonal filmpolitikk?
Norge trenger en nasjonal og mangfoldig filmpolitikk, som kan sørge for likestilte muligheter for filmskapere uavhengig av bosted. Nå skal den NFIs tildelingspolitikk og de regionale filmsentrene/filmfondene evalueres. Ser vi en økende skjevhet i maktkonsentrasjon og tilskuddsrammer på bekostning av regionene? Hvilke rammer for filmpolitikken legges fra departementet og hvor mye er egentlig overlatt til NFI?

Innlegg ved Kjersti Mo, direktør Norsk filminstitutt

Innleder: Tom Remlov, styreleder i Mediefondet Zefyr

Paneldeltakere: May Britt Lagesen (AP), Marianne Haukland (H),  Tove Gulbrandsen, styremedlem Filmreg og Gary Cranner, produsent og styremedlem i Virke produsentforeningen.

Moderator: Kjersti Greger, produsent og tidligere filmkommisjonær

 

13:50 – 14:00   Oppsummering/åpen mic.

 

Filmpolitisk konferanse er en del av Den norske filmfestivalens seminarprogram, Haugesund Talks.

 

Filmpolitisk konferanse