Kinoseminar: Filmformidling på kino i koronaens tid

Tid:Lørdag 15. august, 16.00
Sted:Byscenen i Haugesund

Film & Kino inviterer i samarbeid med Den norske filmfestivalen til seminar om filmformidling på kino i koronaens tid under Filmfestivalen i Haugesund. 

Program:

16:00 Velkommen og innledning

16:05 Er det slutt nå? Kino- og filmindustriens situasjon akkurat nå og dens fremtidsutsikter
v/Patrick von Sychowski, Editor and Co-founder of Celluloid Junkie.

16:20 Filmweb v/adm.dir. Harald Løbak Sæther presenterer undersøkelsene om publikums
kinovaner som de har gjennomført under corona-epidemien. Bekreftet

16:40 Kinoenes kompensasjonsordninger fra staten v/Arild Kalkvik, styreleder i Film & Kino.

17:00 Kinotilbudets død eller oppvåkning? Utviklingen av filmtilbudet i hovedstadens
kinomarked i perioden 2017 – 2019 v/Geir Kamsvåg, redaktør i Cinema.

17:15 Pause

17:30 Panelsamtale ledet av Ida Madsen Hestman, journalist i Dagsavisen
ida.hestman@gmail.com Panel bestående av Harald Løbak Sæther, Arild Kalkvik, Patrick von Sychowski og Geir Kamsvåg.

18:00 Avslutning