Filmfaglig seminar: «Fra galaksene til havets bunn – stedets betydning i film»

Time:Søndag 21. august 15.30-17.30
Location:Rådhuset, Bystyresalen

Stedets betydning i film er i fokus når Den norske filmfestivalen i Haugesund inviterer til filmfaglig seminar, i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (HiL). 

I et audiovisuelt medium som film er ikke steder bare baktepper for historier, men ofte å regne nærmest som karakterer i seg selv. Stedet bidrar med både fysiske rammer og stemninger av ulik art. Hva var vel «Buddy» uten Tøyensenteret, «Bølgen» uten Geirangerfjorden eller «Villmark» uten… vel, villmark? Under årets filmfaglige seminar søndag 21. august diskuteres betydningen av stedet, både som location og som fiktivt sted i filmfortellingen.

Til seminaret kommer regissør Pål Sletaune, som i samtale med HiLs Audun Engelstad går i dybden på stedets betydning for hans filmer – deriblant BudbringerenAmatørene, Naboer og Babycall. I tillegg kommer Mongoland-, Monstertorsdag- og Eventyrland-regissør Arild Østin Ommundsen og hans produsent Gary Cranner for å samtale om hvordan de to arbeider med location-scouting i dag, med fokus på hvordan Ommundsen i dag bruker location som en medforfatter under innspilling, fremfor å la et «låst» manus bestemme hvordan det skal se ut på location.

 

Søndag 21. august

15.30 – 15.40     Innledning ved førsteamanuensis Audun Engelstad

15.40 – 16.00     Norsk film som en nasjonal og regional identitetsmarkør, v/ stipendiat Ingvild Ghafoor Bjerkeland

16.00 – 16.45     Pål Sletaune i samtale med Audun Engelstad

16.45 – 17.15     Gary Cranner og Arild Østin Ommundsen i samtale om jakten på locations

17.15 – 17.30     Kahoot! – Quiz om steder i norsk film

Skannet av Unikum P.I.  www.upi.no

Skannet av Unikum P.I. www.upi.no