DKS – nettverksseminar

Tid:Tirsdag 24. august kl. 10.00 - 12.00
Sted:Clarion Collection Hotel Amanda

Målet for stortingsmeldingen for barn og unge er at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og få mulighet til selv å delta, skape, lære og meste. For filmfeltet er dette ansvaret delt mellom statlige institusjoner som Kulturtanken og Norsk filminstitutt, på regionalt som DKS-ordningen og regionale filmsentre og på lokalt nivå gjennom DKS, festivaler og andre organisasjoner.

Vi har også lagt bak oss et svært krevende år med mange avlyste kulturarrangement, stengte institusjoner og fritidstilbud, hjemmeundervisning for skolene, men samtidig har vi sett nyskapende alternativer dukke opp.

Seminaret vil diskutere hvordan vi kan sørge for at målene i stortingsmeldingen blir fulgt opp. Hvilke erfaringer fra året som har gått kan vi ta med oss videre i utviklingen av kulturtilbudet? Hvordan kan vi skape en bedre dialog og samarbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt? Og hvordan vil egentlig arbeidsfordelingen mellom de to statlige organisasjonene Kulturtanken og Norsk filminstitutt bli framover på feltet?

Fra festivalen i 2019