Amandasamtalen: Makt og intimitet etter covid-19 og metoo?

Tid:Lørdag 21. august kl. 14.00 – 16.00
Sted:Clarion Collection Hotel Amanda

Amandasamtalen 2021 tar opp hvordan vi kan sørge for at teater- og filmbransjen får trygge og gode arbeidsplasser. Hva kan vi ta med oss videre fra gode smittevernsrutiner, varsler og forskning?

Hvordan står det til med nasjonal bransjeetikk i etterkant av #MeToo? Hvordan ble bransjens positive endringsvilje ivaretatt i en ny kontekst som COVID-19 og hvordan står det til med det «det hvite blikket»? Perspektivene kan fremstå sprikende, men det handler om hvordan god etikk bidrar til bærekraftige kunstneriske karrierer. For at erfaringene ikke skal bli redusert til en trend eller engangstiltak i perioden de opplevdes aktuelle, samarbeider Skuespiller- og danseralliansen, Den norske Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater og Balansekunst om å undersøke hvordan vi kan sørge for at teater- og filmbransjen får trygge og gode arbeidsplasser, og hva vi kan ta med oss videre av gode rutiner for smittevern, varsler og forskning for fremtiden.

Intimitetskoordinator Ita O’Brien vil fortelle om sitt arbeid med å utvikle kurs og retningslinjer for trygg praksis når det gjelder innspillinger med nakenhet og seksualitet. Hauk Heyerdahl har skrevet masteroppgave om betydningen av #MeToo for norske skuespillere, og vil gi oss et innblikk i dette. Regissør Øystein Karlsen og skuespiller Ellen Helinder fra Exit, vil fortelle om hvilke tiltak som ble gjort for å gjøre innspillingen av krevende scener trygt og hvordan det opplevdes for skuespillerne. Forbundsleder Knut Alfsen for Norsk Skuespillerforbundet snakker om tilbakeblikk og innsikt i bransjens mange utfordringer i perioden under COVID-19. Thomas Talawa Prestø fra Tabanka Dance Ensemble, vil snakke om maktforhold i bransjen, rasisme og «det hvite blikket».

Amandasamtalen arrangeres i samarbeid med Haugesund teater, Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) og Balansekunst. Arrangementett er støttet med Bedriftsinternopplæringsmidler, sammen med tilskudd fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Filminstitutt.

Akkrediter deg her.

Med forbehold om endringer.

Amandasamtalen 2016, Den norske filmfestivalen. Foto: Jan Kåre Næss.