Rogaland fylkeskommune kjøper seg opp i filmfestivalen i Haugesund

25. april 2015

rogalandfykleskommuneRogaland fylkeskommune styrker sin aksjepost i Den norske filmfestivalen i Haugesund ved å kjøpe ni aksjer fra hovedeier Film & Kino. Fylkeskommunen har dermed økt sin eierandel til 20 prosent.

Aksjeoverdragelsen er et av flere tiltak i forbindelse med konsolideringen av festivalens virksomhet som skal sikre posisjonen som den viktigste nasjonale filmmønstringen.

Fylkesrådmannen skriver i sitt saksforelegg at det er stor tilfredshet med det nåværende samarbeidet, men at det er et ønske om å skape et jevnere formelt eierforhold i selskapet. Han understreker også at de gjensidige ambisjonene og forpliktelsene til å utvikle og styrke Den norske filmfestivalen står fast.

Aksjene er pålydende kr 1 000 og tilsvarer til sammen kr 9 000. Avtalen, som ble godkjent av fylkesutvalget 14. april, gir følgende eierfordeling i Den norske filmfestivalen i Haugesund:
Film & Kino eier 60 prosent av selskapet med totalt 78 av 130 aksjer.
Rogaland fylkeskommune eier 20 prosent av selskapet med totalt 26 av 130 aksjer.
Haugesund kommune eier 20 prosent av selskapet med totalt 26 av 130 aksjer.

– Den norske festivalen er svært glad for at Rogaland fylkeskommune øker sitt engasjement i Haugesund og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Knut Even Lindsjørn, styreleder i Film & Kino og i Den norske filmfestivalen.

For ytterligere informasjon:
John Gunnar Johnsen, kultursjef i Rogaland fylkeskommune, mobil 917 93 444.
Knut Even Lindsjørn, styreleder i Film & Kino og Den norske filmfestivalen, mobil 918 19 874.