Nordisk råds filmpris: Norsk nominert – Barn

Barn følger det dramatiske etterspillet etter en tragisk hendelse i et middelklassestrøk i Oslo. 13 år gamle Lykke, datteren til et framstående medlem av Arbeiderpartiet, påfører klassekameraten Jamie, sønnen til en høyt profilert Fremskrittsparti-politiker, en alvorlig skade i et friminutt på skolen. Når Jamie senere dør på sykehus, kan motstridende versjoner av hva som egentlig skjedde, gjøre en vanskelig situasjon enda verre. Liv, skolens rektor og hemmelig kjæreste med Jamies far, stilles overfor et oppskaket lokalsamfunn og sine egne konfliktfylte følelser.

Nordisk råd-juryens begrunnelse: At its core, Beware of Children is about “the Norwegian way of life”. Yet artistically and thematically, it extends far beyond this. What is essentially a tragic story is balanced with a subtle strand of political ingenuity and human warmth. Through three generations and their web of relationships, a diverse picture is drawn of a society in which adults and children live close together but remain in their own worlds, dealing with feelings of guilt and conscience in different ways. In a subdued way, Beware of Children addresses the fundamentals of life.