Presse

Den norske filmfestivalen i Haugesund ønsker pressen velkommen til en ny festival.

Festivalen gjestes hvert år av et stort nasjonalt, regionalt og lokalt pressekorps.

Presseakkreditering
Det vil være mulig å melde seg på festivalen fra begynnelsen av mai. Pressen bruker standard akkrediteringsskjema for Den norske filmfestivalen, men med en egen pressekode. Koden blir oppgitt i et informasjonsbrev fra festivalen. Kontakt oss dersom du ikke har mottatt dette informasjonsbrevet innen 15. juni

.

Amandaprisutdelingen
Amanda-nominasjonene offentliggjøres på en egen pressekonferanse i Oslo i juni og blir samtidig offentliggjort på festivalen hjemmeside.
Under prisutdelingen i august vil pressen kunne jobbe fra Green Room, med internettilgang og muligheter for å møte prisvinnerne etter hver pris. Husk å krysse av på påmeldingsskjemaet for om du vil sitte i Green Room eller i sal.

Presseaktiviteter i Haugesund
Presseansvarlig sender ut et eget arbeids-skjema til pressen i forkant av festivalen. Her opplyses det om alle pressevisninger, pressekonferanser og muligheter for separatintervjuer med festivalens gjester. Akkreditert presse vil også få en egen liste over mobiltelefonnummer og e-postadresser til de presseansvarlige i filmbyråene. Pressen har tilgang til et eget arbeidsrom.

Pressebilder og pressestoff
Pressemateriale og bilder på de fleste filmene kan lastes ned fra Filmwebs medieserver. Se også Den norske filmfestivalens pressebilder her.
Pressemeldinger fra festivalen sendes jevnlig ut til alle våre pressekontakter.