Norwegian ArchFest

Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest vil bli arrangert for tredje gang 22. – 24. august, og er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen.

Årets konferanse vil by på utfordrende filmer og inspirerende foredrag om byutvikling, og påmeldingen er nå åpen! Norwegian ArchFest arrangeres i regi av Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen, og er både er en arkitekturfilmfestival og byutviklingskonferanse. Filmene vil utfordre vårt daglige syn på byen som hjemsted. Foredragene vil både belyse det vanskelige og inspirere til det ideelle.

ArchFest inneholder et konferanseprogram på tre dager, samt et et filmvisningsprogram som også er åpent for publikum. Deltagelse på Norwegian ArchFest krever egen akkreditering, men denne er også gyldig til hele filmfestivalens program. Tema og konferanseprogram for årets festival Levende byer.

Levende byer: Sosial bærekraft, modernisme, arkitekturopprør, urban industriutvikling og mer.  

ArchFest starter søndag 22. august om ettermiddagen og varer til tirsdag 24. august om kvelden. Det er allerede varslet deltakere fra ulike deler av landet. Det vil vises filmer fra USA/Brasil, Canada, Storbritannia, Frankrike, Japan og Norge. Foredragsholdere vil være fra internasjonalt anerkjente til lokale arkitektkontor, men også innen forskning, forvaltning og næring.  

Smakebiter av programmet 

Mandag 23. august vil Kjetil Thorsen fra Snøhetta stå på scenen. Kanskje vil han komme litt inn på hvordan prosjekter må balansere både en markeds- og stedsanalyse, og aspirere mot inspirerende, stedstilpasset og bærekraftig byutvikling – i et konstruktivt samspill med ulike parter og interesser.  

Mandag ettermiddag blir det verdenspremiere på Paul Tunges Mind of Modernism i selveste Rossabø kirke. Filmen er et vakkert portrett av brutalistiske kirker, modernistiske offentlig bygg og praktfulle arkitektvillaer. Om kvelden vil Bolig- og byplanprisen for 2020 fra Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY) overrekkes Haugesund kommune for områdeplanen på Flotmyr.   

Til sist blir det spennende å endelig få vite hvem som vant Haugesund kommunes byggeskikkpris! Det avgjøres tirsdag kveld, som en flott avslutning på ArchFest.   

Se hele programmet her:

Program Norwegian ArchFest 2021