Norwegian ArchFest

Arkitektur­­film­­festivalen Norwegian ArchFest er et nytt til­­skudd til Den norske film­­festival, og finner sted i Haugesund fra 21.-23. august. Den vil fokusere på urbanitet og sosial ulikhet. Norwegian ArchFest arrangeres i regi av Haugesund kommune og Den norske film­festival i sam­arbeid med Arkitektur- og design­høgskolen i Oslo, Design og arkitektur Norge (DOGA), Universitetet i Oslo og Høg­­skulen på Vest­­landet, Vikanes Bungum, Opus arkitekter og Iversen Skogen.

norwegian-archfest-samarbeidspartnere

Tema for festivalen

Norske byer vil vokse og higer etter å være kreative, innovative, konkurranse­dyktige og attraktive. Det kappes om å til­trekke seg de kloke hodene; de vel­utdannede, mobile, unge, kultur­konsumerende og kafe­gående menneskene. Samtidig øker forskjeller og sosiale ulikhet. Spennet mellom fokuset på ønsket fremtid og hånd­teringen av reell nåtid kan by på utfordringer. Byspredningen har ført til store konsekvenser for både byliv og miljø – derfor må byene våre bli mer bære­kraftige gjennom transformasjon og områdeutvikling.

Hvordan kan byutvikling fremme sosial likhet og inkludering? Hvordan kan livet mellom husene og i det offentlige rom motvirke polarisering mellom grupper? Kan arkitektur brukes til å utjevne forskjeller? Er arkitekturen et relevant verktøy for å møte sosiale problemer? Hva vet vi om arkitekturens evne og mulighet for påvirkning? Finnes det virknings­fulle politiske eller regulerende verktøy for sosial bolig­bygging eller en inkluderende byutvikling med plass til alle deler av samfunnet? Er den sosialdemokratiske samfunns­byggingen død og stafett­pinnen overlatt til spekulanter?

I løpet av de tre dagene vil festivalen gjennom film og foredrag ta for seg temaene:

  • Sosial ulikhet i helse. Kan arkitektur (og byer) påvirke folkehelsen?
  • Hva arkitektur kan og ikke kan gjøre.
  • Transformasjon, segregering & områdeutvikling.

Festivalen vil også ha kvelds­arrangement: Mandag 21. august blir det bokbad med Kjartan Fløgstad om boken Trans-Sovjet ekspress. Tirsdag 22. august blir det festivalfest hos Vikanes Bungum Arkitekter.

Festivalpass som inkluderer filmer, fagseminar og fest kjøper du for kr 1 500 via knappen under.

 

Se program  Til påmelding

 

Norwegian ArchFest program