Norwegian ArchFest tilbake på filmfestivalen!

7. desember 2020

Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest er endelig tilbake etter to års pause og vil finne sted i Haugesund fra 22. – 24. august. Den vil fokusere på Levende byer

Norwegian ArchFest arrangeres i regi av Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen.

ArchFest får en etterlengtet tilbakekomst, som en kreativ møteplass og arena for refleksjon i en hektisk hverdag. Vi er jo også i gang med arkitekturkonkurransen Europan for Risøy og jobber med å etablere en ByLab i Haraldsgata. ArchFest passer naturlig inn i Haugesunds satsnings på byutvikling, sier lederen av planavdelingen i Enhet for byutvikling Kent Håkull.

Festival- og programsjef Tonje Hardersen er kjempeglad for at Norwegian ArchFest er tilbake:

Jeg kan ikke tenke meg noe mer spennende å diskutere enn byutvikling, arkitektur og bomiljø. Vi opplevde Norwegian ArchFest og arkitekturfilmene som et spennende og populært tilbud på festivalen og er veldig fornøyd med at arkitekturfilmfestivalen er tilbake.

Årets Archfest
Haugesund kommune har inngått avtale med Europan Norge om deltagelse i verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Deltakelsen i Europans 16. utgave (E16) gir kommunen en utmerket mulighet til å koble seg på internasjonale, nyskapende miljøer for arkitektur og byutvikling. Tema for Europan 16 er “Living Cities”, og handler konkret om hvordan vi kan møte FNs bærekraftmål i byplanleggingen og utvikle inkluderende lokalsamfunn i møte med et klima og økonomi i sterk endring. Det er derfor naturlig at dette også blir temaet for ArchFest 2021.

I Haugesund skjedde planleggingen av en ny bydel på Flotmyr også gjennom Europan 11. I 2020 vant planarbeidet Bolig- og byplanprisen fra Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Denne gangen er det Risøy som settes under lupen, med en annerledes tilnærming der eksisterende sosiale og fysiske kvaliteter, lokale tilpasninger og levekårsutfordringer vies ekstra stor oppmerksomhet.

I løpet av de tre dagene vil festivalen gjennom film og foredrag ta for seg ulike temaene innen hovedteamet Levende byer. Filmer og foredragsholdere lanseres på vårparten 2021.