Stabilisering av publikumsveksten til Den norske filmfestivalen

30. august 2018

Totalt var det 22.641 besøkende på filmvisningene under Den norske filmfestivalen, noe som er liten nedgang fra i fjorårets totaltall på 23.180. Lokalt i Haugesund var det samme antall publikum på kino og utendørsvisningen på kaien under festivalen, mens skolevisningene i de andre kommunene gikk ned med 459. Årets tall gir dermed en stopp i det som har vært en jevn og markant økning av besøkstallene de siste tre foregående årene.

Nedgangen i kinosalene skyldes både redusert salkapasitet fra 2017 etter ombyggingen av Edda 4 som halverte seteantallet, og et kutt i festivalens og New Nordic Films’s gjestebudsjett. Dette resulterte også i at det totalt var 1192 akkrediterte deltakere mot fjorårets 1351. Nedgangen i kinosalene ble imidlertid kompensert av besøket på utekino-visningen av konsertfilmen Queen: A Night in Bohemia som trakk 500 publikummere.

Bortfall av tilskudd fra Den kulturelle skolesekkens filmmidler resulterte også som forventet en nedgang i antall elever som kunne delta på skolevisningene på Haugalandet da kommunene selv måtte dekke transportutgifter og andre utgifter ved visningene.

«Den norske filmfestivalen har hatt en markant økning av et lokalt publikum de siste årene og hadde flere utsolgte visninger i de minste salene. Behovet for flere kinosaler er derfor skrikende og jeg håper inderlig at de to planlagte nye salene på Edda kinosenter blir en realitet», sier festival- og programsjef Tonje Hardersen. «Hvis festivalen skal kunne vokse i takt med publikums interesse er det en ren nødvendighet», fortsetter hun.