FRA LØFT TIL LØFTEBRUDD

27. november 2017

Kutt i filmfondet i Statsbudsjettet 2018 – felles uttalelse fra De norske filmfestivalene:
FRA LØFT TIL LØFTEBRUDD

Hvordan er det i det hele tatt mulig? Når Stortinget har vedtatt et LØFT for norsk film, er det uforståelig at de så i Statsbudsjettet for 2018 kan forsvare å kutte 16 millioner av et allerede pressa filmfond. Dette er rett og slett alvorlig for norsk film, og rammer både produksjons- og formidlingsfeltet.

Kuttet kom dessuten helt ut av det blå. Alle festivalene, cinematekene og andre filmformidlere venter i skrivende stund på svar på våre søknader for neste år.

Dessverre passer klisjéen «løftebrudd» alt for godt. Regjeringen Solbergs filmmelding fra 2015 lovet å styrke filmen. For første gang kom formidling med i en Stortingsmelding om film, og et forlik på Stortinget understreket enda tydeligere at filmfestivaler skulle få reelt økt status – og mer støtte. Den første tildelingen, i fjor omtrent på denne tid, var en skuffelse. Ja, noen fikk til og med kutt. Men vi lagde ikke så mye bråk da, ville gi alle en sjanse til å følge opp sine fagre ord. Den sjansen var nå.

Om dette ikke var nok, uttaler Venstre-leder Trine Skei Grande på sin Facebook-side at «Dette er et arbeidsuhell som vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp ved neste korsvei!». Mens KrFs Geir Jørgen Bekkevold sier, i et intervju med Dagsavisen, at han ikke visste om det saftige kuttet før forhandlingene var over. Neste korsvei er ikke før revidert statsbudsjett skal behandles, i juni 2018.

Det hele fremstår fullstendig useriøst, og dessuten ganske paradoksalt all den tid vi aktører jobber, på Stortingets bestilling, for en mer profesjonell bransje med en «sunn og bærekraftig økonomi».

Ingen vet per nå hvor kuttet vil ramme hardest. Vi som driver filmfestivaler skaper magiske filmopplevelser i kinomørket, sørger for sterke kunst og kulturinntrykk, mangfold på lerretet, sosiale møteplasser, regionale kultursentra, viktige visningsvinduer og arenaer for filmbransjen og kulturnæring over hele landet. Vi som har signert her har til sammen godt over 200 000 besøk årlig. Statens støtte til filmfestivaler spesielt og filmformidling generelt er allerede beskjeden, og ikke øremerket eller på noen måte beskyttet, og vi frykter at vi igjen vil trekke det korteste strået.

Taperne vil bli hele filmbransjen, og aller mest publikum.

Tromsø internasjonale filmfestival, Astrid Aure: 93245310
Den norske filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen: 92830559
Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Danckert Monrad-Krohn: 90103187
Bergen internasjonale filmfestival, Tor Fosse: 41141140
Film fra Sør, Heidi Palm Sandberg: 48217373
Kortfilmfestivalen i Grimstad, Anita Svingen: 95883004
Kosmorama i Trondheim, Silje Engeness: 90270188