FIPRESCI-jury til Haugesund

13. april 2016

Den norske filmfestivalen Haugesund får en egen FIPRESCI-jury fra og med årets festivalen. FIPRESCI er det internasjonale filmkritikerforbundet og har egne juryer på filmfestivaler over hele verden. I Haugesund vil FIPRESCI-juryen følge det nordiske programmet Fokus Norden og gi sin pris til den beste nordiske filmen på festivalen.

Årets jury vil bestå av tre person som blir plukket ut av FIPRESCI, hvorav ett av jurymedlemmene vil være en norsk filmkritiker. Den nye prisen vil ikke erstatte den tradisjonsrike Den norske filmkritikerprisen, som har en jury oppnevnt av Norsk filmkritikerlag og som gis til beste film i hovedprogrammet.

– Festivalen er veldig glade for å ha fått på plass en FIPRESCI-jury til årets festival og er sikre på at dette vil bidra til å gjøre nordiske filmer enda mer kjent ute i verden, sier festival og programsjef Tonje Hardersen.

FIPRESCI
FIPRESCI står for Fédération Internationale de la Presse Cinématographique International Federation of Film Critics og ble stiftet i 1930 av belgiske, italienske og franske kritikere. I dag er Fipresci en verdensomspennende organisasjonen og utpeker årlig kritikerjuryer til flere filmfestivaler over hele verden. Norsk filmkritikerlag representerer Fipresci i Norge.