Gå ikke glipp av «Den nordiske broen»!

21. august 2017

Mandag 21. august ble det filmpolitiske seminaret «Den nordiske broen»
– Hvordan løfte nordisk innhold i den digitale tidsalderen? arrangert i Scandic Maritim Hall fra klokken 10.00. Se opptak av seminaret i videoen over.

PROGRAM FOR SEMINARET

Kl. 10.00 Intro og velkommen ved konferansier Silje Riise Næss, spillefilm- og dramakonsulent i Norsk filminstitutt

Kl. 10.10 Kulturminister Linda Hofstad Helleland innleder

Kl. 10.20 Europeisk perspektiv – Roberto Olla, direktør i Eurimages
Hvordan det legges til rette for samproduksjon, og hva betydningen av samproduksjon er, både for finansiering, distribusjon og markedstilgang.

Kl. 10.30 Nordisk perspektiv – Petri Kemppinen, adm. direktør i Nordisk Film & TV Fond
Fra lokalt til nordisk og globalt. Hvilke typer spillefilmer, dramaserier og dokumentarer reiser på tvers av grensene, og hvordan kan nordisk politikk bidra til spredning av nordiske filmer og serier globalt.

Kl. 10.40 Framtidsperspektiv – Johanna Koljonen, forfatter, medieanalytiker, tilknyttet The Nostradamus Project
Trender innen innhold, teknologi og distribusjonsmodeller – hvordan ny teknologi kan tas i bruk, publikumsbygging, kobling mellom teknologi og innhold.

Kl. 10.50 Samtale mellom Roberto OllaPetri Kemppinen og Johanna Koljonen – moderert av Johanna Koljonen

Kl. 11.20 Reguleringscase – Peter Dinges, direktør i det tyske filmfondet Die Filmförderungsanstalt (FFA) og generalsekretær i European Film Agency Directors (EFAD)
Hva slags juridisk rammeverk regulerer området for medfinansiering, og hvordan har Tyskland valgt å implementere dette i sin lovgivning.

Kl. 11.40 Innholdscase – SKAM – Vilde Schanke Sundet, medieforsker, post doc v/Høgskolen i Innlandet
Om innovativ distribusjon, høy kvalitet, målrettet mot målgruppe, etterlengtet tematikk. Hva kan vi lære av SKAM? Forskerperspektiv på hvorfor serien har lyktes i nordisk sammenheng. Hva gjør det med språket og oppfatningen i Norden når «alle» snakker om det samme?

Kl. 12.00 Lunsjpause

Kl. 12.30 Paneldiskusjon med nordiske bransjeaktører.
Hvordan kan vi sørge for at nordisk film- og serieinnhold gjøres tilgjengelig (og synlig) for publikum også i nye visningstjenester?

Klarer vi å finne gode løsninger for medfinansiering, slik at alle leddene i verdikjeden som tjener penger på formidling av filmer og serier også kan bidra til finansiering av ny nordisk innholdsproduksjon?

Panel med representanter fra de nordiske landene og hele produksjons- og visningskjeden:

Lone Korslund, Nordisk filmdistribusjon
Claus Ladegaard, Dansk filminstitutt
Synnøve Hørsdal, Maipo Film
Fredrik Ljungberg, Viaplay
Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino

Paneldiskusjonen modereres av Silje Riise Næss.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Kl. 13.50 Avslutning ved statssekretær Bård Folke Fredriksen
Slutt kl. 14.00