Filmpolitisk konferanse — Ungdomskultur i fremtiden

27. mai 2019

Å bringe menneske saman på tvers av sosiale, politiske og kulturelle skiljelinjer kan medverke positivt til å skape sosiale fellesskap og nettverk som styrkjer samhald og inkludering. Når kulturen verkar på denne måten, kan han vere siviliserande og motverke fragmentering. Han kan demme opp mot ekstreme tankar, motverke utanforskap og fremje toleranse og forståing for andre menneske., står det i Kulturmeldingen.

Årets hovedseminar under Den norske filmfestivalen vil handle om hvordan kultur kan møte og samle ungdom på deres egne premisser, og samtidig gi nye inntrykk og utvide deres horisont samt forståelse. Barn og unges medievaner er i stor endring, og det vil være en fremtidig utfordring for tradisjonelle kulturarenaer som kino å opprettholde en god og stabil dialog med dette publikummet. Vi vet også at ensomhet og kulturelt utenforskap både er en trussel mot samfunnsbyggingen og en personlig belastning for den enkelte.

Kulturdepartementet er i gang med arbeidet på sin barne- og ungdomskulturmelding som skal legges fram høsten 2020, og konferansen vil være et viktig bidrag inn mot dette arbeidet. Det er et uttalt mål i kulturmeldingen at kunst og kultur skal spres til flere, for å realisere visjonen om at alle har rett til kultur. Vi vil diskutere hvordan film- og kinobransjen kan bidra til å motvirke kulturelt utenforskap, og aktivt få flere til å oppsøke kunst og kultur. Hvordan skal vi sikre at kulturuttrykkene gjør at ungdom kjenner seg igjen i det samfunnet som skildres? Hvordan kan politikere best mulig legge til rette for at barn og unge skal få et godt, mangfoldig og landsdekkende tilbud? Hva slags kultur er det egentlig de unge selv ønsker seg? Med andre ord – hvordan kan vi sørge for å både øke filmens muligheter til å nå ungdommen og derma bidra til å skape et demokratisk, varmt og trygt samfunn?

Tentativt program

Byscenen, Haugesund 19. august 2019 kl. 10.00 – 14.00

Innledninger

Presentasjon av BUSK – Barn og unges stemmer – Kunst og kultur, ved Kulturtanken

Hva vil Kulturdepartementet med sin barn- og ungdomsmelding?

Key-note – Barn og unges medievaner

Filmsamtale – om ungdomsfilm, arbeid mot barn og unge

Paneldebatt: Hvordan kan politikere best mulig legge til rette for at barn og unge skal få et godt, mangfoldig og landsdekkende tilbud?