Filmfestivalen søker medarbeidere til årets festival

23. februar 2021

Filmfestivalen trenger flere medarbeidere som kan bli med å skape fantastiske festivalopplevelse for våre gjester og deltakere. Vi søker Assisterende programsjef (1. mai – 1. september), Informasjonsansvarlig (1. juni -1. september) og New Nordic Films koordinator (15. mai – 1. september).

 

Informasjonsansvarlig

Stillingen er en viktig jobb hvor du vil fungere som festivalens informasjonsansvarlig. Vi søker en profesjonell, utadvendt og positiv person med god fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og ikke minst effektivt med til tider korte frister. I selve festivalperioden må du takle høyt arbeidspress, ha et kaldt hode og evne å løse uforutsette utfordringer.

 

Arbeidstid

100 % prosjektstilling med arbeidsperiode fra 1. juni – 1. september. Hovedarbeidssted vil være på Filmens hus i Oslo, men gjennomføringen av festivalen vil foregå i Haugesund fra 21. til 27. august, ekstra lange dager må påberegnes under festivalavvikling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide saker til festivalens nettsider og sosiale medier.
 • Ansvar for festivalens SoMe-kanaler.
 • Ansvarlig for god flyt av kommunikasjon og informasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med informasjonsrelatert arbeid
 • Festival- eller arrangementserfaring
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Selvstendig og velorganisert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert og takler en krevende festivalperiode med høyt arbeidspress
 • Profesjonell, positiv og utadvendt
 • Kjennskap til filmbransjen i Norge og Norden

 

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med mulighet til å være en del av Norges viktigste filmfestival for filmbransjen. Vi kan garantere deg en spennende og lærerik jobb hvor du kommer i kontakt med mange engasjerte, hardtarbeidende og hyggelige folk.

Søknadsfrist: 15. mars

Tiltredelse: 1. juni

Arbeidssted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo, og i Haugesund i perioden 21. august til 27. august.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes til: nina@filmfestivalen.no. Merk «Informasjonsansvarlig» i emnefeltet.

For spørsmål om stillingen, kontakt: Administrativ leder, Nina Samdal, på mail eller telefon 920 26 016.

 

 

Assisterende programsjef

Dette er en spennende stillingen og en viktig jobb hvor du vil fungere som festivalens assisterende programsjef. Vi søker en profesjonell, utadvendt og positiv person med gode filmkunnskaper og kjennskap til den norske filmbransjen. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig og ikke minst effektivt med til tider korte frister. I selve festivalperioden må du takle et høyt arbeidspress.

 

Arbeidstid

100 % prosjektstilling med arbeidsperiode fra 1. mai – 1. september. Hovedarbeidssted vil være på Filmens hus i Oslo, men gjennomføringen av festivalen vil foregå i Haugesund fra 21. til 27. august, ekstra lange dager må påberegnes under festivalavvikling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Assistere ved filmutvalg til de ulike programmene ved filmfestivalen
 • Bistå og koordinere Amandajuryens arbeid
 • Ansvarlig for programmering av Next Nordic Generation-programmet
 • Oppfølging av nettsider og katalogarbeid
 • Oppfølging og planlegging av seminarer og events.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode filmkunnskaper og kjennskap til filmbransjen i Norge
 • Selvstendig, velorganisert med høy arbeidskapasitet
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Festival- og /eller filmproduksjons og/eller arrangementserfaring

 

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med mulighet til å være en del av Norges viktigste filmfestival for filmbransjen. Vi kan garantere deg en spennende og lærerik jobb hvor du kommer i kontakt med mange engasjerte, hardtarbeidende og hyggelige folk.

 

Søknadsfrist: 15. mars

Tiltredelse: 1. mai

Arbeidssted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo. Haugesund i perioden 21. august til 27. august.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes til: tonje@kino.no. Merk «Assisterende programsjef» i emnefeltet.

For spørsmål om stillingen kontakt: Tonje Hardersen, på mail eller telefon 928 30 559

 

 

New Nordic Films koordinator
Dette er en spennende stilling hvor du vil arbeide med filmfestivalens nordiske filmmarked og internasjonale samproduksjonsmarked. Vi søker en engasjert, positiv person med god kjennskap til nordisk film og filmbransje.

Arbeidstid

100 % prosjektstilling med arbeidsperiode fra 15 mai – 1. september. Hovedarbeidssted vil være på Filmens hus i Oslo, men gjennomføringen av festivalen vil foregå i Haugesund fra 21. til 27. august, ekstra lange dager må påberegnes under festivalavvikling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Assistere ved programutvelgelse: film, filmpresentasjoner og filmprosjektutvalg
 • Redaktør av New Nordic Films programkatalog
 • Oppfølging av nettsider og informasjon mot filmbransjen
 • Gjesteinvitasjoner og gjesteoppfølging
 • Planlegge og koordinere filmvisninger og filmfaglig innhold

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode filmkunnskaper og kjennskap til filmbransjen i Norge og Norden
 • Evne til god kommunikasjon med ulike samarbeidspartnere
 • Selvstendig, velorganisert med god arbeidskapasitet
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Festival- og /eller filmproduksjons og/eller arrangementserfaring

 

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med mulighet til å være en del av Norges viktigste filmfestival for filmbransjen. Vi kan garantere deg en spennende og lærerik jobb hvor du kommer i kontakt med mange engasjerte, hardtarbeidende og hyggelige folk.

Søknadsfrist: 15. mars

Tiltredelse: 15. mai

Arbeidssted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo, og i Haugesund i perioden 21. august til 27. august.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes til: gyda@kino.no. Merk «New Nordic Films koordinator» i emnefeltet.

For spørsmål om stillingen, kontakt: Programsjef New Nordic Films, Gyda Velvin Myklebust, på mail eller telefon 936 69 420