Filmfestivalen introduserer nytt filmprogram: «Human Nature»

24. juli 2019

Med Human Nature setter vi fokus på menneskets komplekse og destruktive forhold til naturen, en relasjon som strekker seg fra det ærefryktige og livsnødvendige, til det kalde, utnyttende og egoistiske. En mørk utvikling dominerer nå våre kollektive følelser og handlingsmønstre – hvordan blir dette reflektert i filmen?

Ny tidsalder – nye historier

Film har alltid vært et medium som eksponerer og reflekterer over store samfunnsendringer, med mange av våre viktigste filmverk som resultat. Ingen store skifter kan sies å være så altomfattende som klimaendringene som planeten nå utsettes for: gradestokken kryper faretruende oppover, klimaflyktning har blitt et skremmende relevant begrep, og et nytt geologisk tidsavsnitt har blitt foreslått. Antropocen – menneskets tidsalder.

Utviklingen vekker både uro og viljekraft, som vibrerer med ulik frekvens i forskjellige situasjoner. I likhet med naturen er mennesket komplekst, og det gjelder også responsen på noe som kan synes å være en ganske definitiv, ensporet framtid.  Assisterende programsjef, Trine Grønningen legger vekt på å gjenspeile dette i et nytt filmprogram:

– Den norske filmfestivalen tar sikte på å vise spennet fra små til store møter med vår nye virkelighet gjennom seks nøye utvalgte titler, sier Grønningen. 

Om filmene

Programmet består av 4 dokumentarer og 2 fiksjonsfilmer, som utspiller seg i ulike deler av verden. Med Earth og The Green Lie viser vi de enorme kreftene som er i spill hver eneste dag, der store selskaper fullstendig manipulerer alt fra våre daglige liv til gigantiske fjellområder – og der gjerningsmennene selv sliter med å ta inn over seg sitt eget maktmisbruk. Det finnes mange ukjente skjebner som følge av klimakatastrofen, som i Losing Alaska, der en liten by trues med å forsvinne fullstendig uten særlig hjelp fra samfunnet den skal være en del av. I Wild Relatives får vi se hvordan kriser knytter nye bånd, her mellom syriske flyktninger som samler frø i Libanon, og forskerne hos Svalbards globale frøhvelv – filmen vil også bli introdusert av biolog Åsmund Asdal fra NordGen. I våre to fiksjonsfilmer, Edie og With the Wind, brukes naturen som bakteppe for å fortelle individuelle og personlige fortellinger; også slike perspektiver mener vi er viktige å få fram.

Human Nature er et mangefasettert og interessant filmprogram som vi håper kan gi rom for refleksjon og diskusjon rundt kjernen i problemet: Er menneskets natur det største hinderet mot å motvirke klimaendringene? Eller kan det også være selve middelet? 

Vi ønsker vårt publikum velkommen inn i kinosalen for å tenke selv!


Tonje Hardersen, festival – og programsjef
Trine Ruud Grønningen, assisterende programsjef