Festivalpriser

Liv Ullmann & Pernilla August. Photo: Jan Kåre Ness, The Norwegian International Film Festival

Liv Ullmann & Pernilla August. Photo: Jan Kåre Ness, The Norwegian International Film Festival

Under festivalen deles det hvert år ut en rekke priser til filmer i det offisielle programmet.

Den norske kritikerprisen
Prisen gis av en jury oppnevnt av Norsk filmkritikerlag.

FIPRESCI-prisen
Prisen tildeles beste nordiske film, og deles ut av en jury oppnevnt av det internasjonale filmkritikerforbundet FIPRESCI.

Gledessprederen
Prisen er et trykk av Camilla Thuy, og gis av Den norske filmfestivalen og jury oppnevnt av Norske Kinosjefers Forbund.

Publikumsprisen
Prisen er et grafisk blad av Ivar Rudi, og gis av Den norske filmfestivalen med publikumsjury oppnevnt av TV Haugaland.

 

Øvrige priser:

Den norske filmfestivalen og Liv Ullmanns ærespris 
Prisen er en statuett av Nina Sundbye. Æresprisen tildeles en skuespiller eller regissør som gjennom en fremragende evne til å berøre sitt publikum har gitt et vesentlig bidrag til filmkunsten. Mottakere av Den norske filmfestivalen og Liv Ullmanns ærespris finner du her.

Next Nordic Generation Award
Prisen er 10 000 kroner, som går til produksjonsteamet bak den beste avgangsfilmen fra de nordiske filmskolene.

Eurimages Lab Project Award
Prisen på 50 000 euro går til det mest lovende og nyskapende filmprosjektet blant åtte nominerte filmer under arbeid. Prisen skal bidra til å fremme film som er eksperimentell i form eller innhold, skapt på siden av rammene for tradisjonell filmproduksjon og som viser internasjonalt samarbeid.

Scandinavian Debut Award
Prisen går til ett av årets regi-/produsenttalenter fra Norge, Sverige eller Danmark. Ti prosjekter presenteres i en pitch under festivalen, og vinneren mottar et utviklings og/eller produksjonstilskudd til en verdi av 120.000 kroner fra Dagslys.

Best Project Award
Prisen gis til det beste prosjektet i Nordic Co-Production Market. Vinneren får delta ved Producers Network i Cannes.

Andreasprisen
Andreasprisen er en økumenisk pris som gis av Vårt Land, med jury oppnevnt av Vårt Land, Den norske filmfestivalen og Film & Kino. Prisen er et grafisk blad av Eli Hovdenak, og kan gis til filmer som har hatt premiere etter forrige års festival til og med årets festival, men kåres med et spesielt blikk på hovedprogrammet under Den norske filmfestivalen.

Haugesund Bys hederspris Den spillende Faun
Prisen er en statuett av Fritz Røed. Gitt av ordføreren i Haugesund til en person som har gjestet Den norske filmfestivalen en rekke ganger, som har gjort en innsats til fremme av norsk film- og kinoliv og sist, men ikke minst skal vedkommende ha et godt øye til Haugesund. Mottakere av Haugesund Bys hederspris Den spillende Faun finner du her.

Arne Hestenes’ journalistpris
Prisen blir gitt av Dagbladet og Den norske filmfestivalen. Juryen består av representanter fra Dagbladet, Den norske filmfestivalen og Institutt for journalistikk. Mottakere av Arne Hestenes journalistpris finner du her.