EDDA 2 EDDA 4 EDDA 5 Maritim kino
09:00
1 h 40 min
Buy ticket
13:00
1 h 10 min
Buy ticket
17:00
1 h 45 min
Buy ticket
17:00
1 h 44 min
Buy ticket
11:00
1 h 27 min
Buy ticket
19:15
1 h 38 min
Buy ticket
13:15
1 t 45 min
Buy ticket
19:30
1 h 39 min
Buy ticket
21:30
1 h 12 min
Buy ticket