Den norske filmfestivalen søker administrativ leder i 100 % stilling lokalisert i Haugesund

Vil du være med å utvikle Norges viktigste filmfestival?

Den norske filmfestivalen er landets første filmfestival. Den er i dag organisert som et aksjeselskap med Film & Kino som hovedeier med 60 prosent og deleid med 20 prosent hver av Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune.

Den norske filmfestivalen i Haugesund har gjennom en årrekke hyllet filmen og filmkunsten ved å være møtested for norsk og nordisk filmbransje og det allmenne publikum. Festivalen er en arena for filmfaglige og filmpolitiske diskusjoner og et utstillingsvindu for nasjonal og internasjonal film.

Du blir ansatt i Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF, men rapporterer til direktøren i Den norske filmfestivalen AS.

I noen perioder må arbeidstid på kveld og helg påregnes

Arbeidsoppgaver
– skape nødvendige rammebetingelser for festivalsjefens arbeid med Den norske filmfestivalens program og profil
– administrativ ledelse og budsjettkontroll
– rekruttering og oppfølging av prosjektmedarbeidere
– inngåelse av avtaler og oppfølging av samarbeidspartnere.
– utarbeide søknader til offentlige instanser nasjonalt og internasjonalt.
– bidra til ytterligere profesjonalisering av organisasjonen og å tilrettelegge for styrets kontroll- og strategiarbeid.
– andre kulturfaglige oppgaver kan påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi tror du har best sjanse for å lykkes om du blant annet har disse kvalifikasjonene:
– 3 årig relevant høgskoleutdannelse
– solid kunnskap om og erfaring fra arrangementsavvikling og festivalproduksjon
– gode datakunnskaper
– god budsjettforståelse og evne til kostnadskontroll
– kjennskap til norsk kulturpolitikk og statlige støtteordninger
– kommersiell forståelse
– god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
– gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
– evne til å engasjere andre
– evne til effektivitet i selvstendig arbeid
– proaktiv og løsningsorientert
– strukturert og systematisk med øye for detaljer
– klar og tydelig i holdning og handling
– ønsker å bidra i spennende og utfordrende utviklingsprosesser
– engasjement for konserthusets oppdrag og verdier

Vi tilbyr
– et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
– varierte arbeidsoppgaver
– lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Pensjonsordning med 2 % medlemsinnskudd.

Fullstendig utlysningstekst finner du her.