Den norske filmfestivalen inngår samarbeid med kommuner på Hagalandet og i Sunnholdaland

2. juli 2021

Den norske filmfestivalen i Haugesund inngår samarbeidsavtaler med kommuner på Haugalandet og i Sunnhordaland.  

Festivalen er en av distriktets mest kjente merkevare, og en sterk forankring i regionen er svært viktig for festivalen. De siste årene har festivalen hatt et omfattende skoletilbud under festivalen i hele regionen, og har også økt oppslutningen av et lokalt publikum. Det nye samarbeidet vil bidra til videre lokal etablering av festivalen som en kulturell hjørnestein i distriktet, og øke festivalens tilhold og identitet i regionen. Det interkommunale samarbeidet bidrar også til å styrke filmfestivalens muligheter for en ytterligere positiv økonomisk utvikling til en allerede sunn og stabil filmfestival.   

Den 49. norske filmfestivalen i Haugesund har nå inngått samarbeid med følgende kommuner:   

  • Karmøy 
  • Suldal  
  • Stord 
  • Utsira 

 Festivalen har også hatt en positiv dialog med flere av de andre kommunene og regner med en ytterligere utvidelse av samarbeidsavtalene i løpet av inneværende år. 

– Den norske filmfestivalen ønsker å etablere flere helårsaktiviteter i regionen. Vi planlegger derfor flere arrangement også utenfor festivalperioden i samarbeidskommunene. Filmfestivalen skal ut på en miniturné til høsten og vil vise filmer i de respektive kommunene tilpasset et publikum kommunen selv kan være med å bestemme, forteller administrativ leder for Den norske filmfestivalen, Nina Samdal.   

Filmfestivalen vil i denne perioden sette opp filmvisninger eller andre filmrelaterte aktiviteter som skal inspirere til kreativitet og filmglede året rundt. Som del av dette programmet vil det bli satt opp filmer som ellers kanskje ikke ville blitt satt opp på kino. Tilbudet vil derfor også bidra til å skape et bredere kulturtilbud. 

– Vi ønsker å bruke vår spisskompetanse til å lage gode og unike kulturtilbud i kommunene på Haugalandet og i Sunnhordaland, og ønsker også å styrke eierskapet til festivalen i regionen, sier Samdal. 

 

For mer informasjon ta kontakt med Nina Samdal, Administrativ leder i Den norske filmfestivalen 

 

Kontaktinfo: Nina Samdal   |  Administrativ leder  |  + 47 920 26 016  |nina@filmfestivalen.no