Workshop: Hersketeknikker – se dem og motstå dem!

Tid:Lørdag 21. august 2021
Sted:Haugesund Teater
Pris:NOK 200,-
En nedlatende tone, innspill som blir oversett, en vits som ikke er så morsom. Det kan være vanskelig å få taket på hva det er som skjer og hvorfor man plutselig føler seg liten og forbigått. I workshop om hersketeknikker trener vi på å identifisere ulike typer hersketeknikker og diskuterer hvordan vi kan stå imot dem. 
Victoria Steinland i Balansekunst gjennomgår de fem hersketeknikker slik de ble definert av Berit Ås, og legger til noen nyere tilskudd.Ofte ligger ujevne maktforhold til grunn for hersketeknikker. Thomas Talawa Prestø vil snakke om makt, majoritet/minoritetsperspektiver, og hvordan «det hvite blikket» kommer til syne i bransjen.Vi inkluderer også diskusjonsoppgaver og øvelser som gir rom for refleksjoner og ulike perspektiver.
Kursholdere

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi. De legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsvariasjoner, alder og klassebakgrunn.

Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder av dansekompaniet og danseskolen Tabanka. Han jobber også med publikumsutvikling på Dansens Hus i Oslo og han foreleser på KHiO. Han er også en kritisk venn i prosjektet Critical Friends. Sistnevnte er et prosjekt for utvikling av strategier for et mer inkluderende kulturliv. Prestø har solid erfaring med mangfoldsarbeid og kritiske perspektiver på scenekunstfeltet, og har helt siden 1998 kjempet for at den svarte, dansende kroppen skal få en plass i Skandinavia.

Klikk her for å delta på workshopen. Påmeldingen skjer via SKUDA.
Vi ber deg legge merke til 

– Kurset har løpende påmelding.
– Kurset er åpent for alle i bransjen, og vil være med på å skape gode retningslinjer.
– SKUDA har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standard
for forebygging av trakassering.  Les om våre rutiner for varsling.
– Påmeldingen er bindende. Dersom du aksepterer, men velger å ikke delta en uke før kursstart, vil
du allikevel være nødt til å betale kursavgift.

Om arrangører og samarbeidspartnere

Kurset er en del av fagprogrammet «MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?» som er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Balansekunst, Den norske filmfestivalen, Haugesund Teater, Norsk Skuespillersenter, og gjennomføres med støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund.
Fagprogrammet i Haugesund  er initiert som en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av ett mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer, les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen
«Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».

Victoria Steinland og Thomas Talawa Prestø om Hersketeknikk

Victoria Steinland og Thomas Talawa Prestø. Foto: Balansekunst/Maskinen