ArchFest 2021 – Levende byer

1. juni 2021

Årets konferanse vil by på utfordrende filmer og inspirerende foredrag om byutvikling og påmeldingen er nå åpen! Norwegian ArchFest arrangeres i regi av Haugesund kommune og Den norske filmfestivalen, og er både er en arkitekturfilmfestival og byutviklingskonferanse. Filmene vil utfordre vårt daglige syn på byen som hjemsted. Foredragene vil både belyse det vanskelige og inspirere til det ideelle.  

Mind of Modernism

Fra Mind of Modernism, ArchFest 2021

– Årets program for ArchFest begynner å komme sammen. Filmene er mer eller mindre avklart og foredragene fylles opp. Noen filmer vil utfordrer oss til å føle og mene noe om både den fysiske og sosiale siden i byutviklingen, sier lederen av planavdelingen i Enhet for byutvikling Kent Håkull. Foredragene vil inspirere og gi rom for å reflektere over ulike problemstillinger vi søker å enten oppnå eller unngå.  

 

Levende byer: Sosial bærekraft, modernisme, arkitekturopprør, urban industriutvikling og mer.  

ArchFest starter søndag 22. august om ettermiddagen og varer til tirsdag 24. august om kvelden. Det er allerede varslet deltakere fra ulike deler av landet. Det vil vises filmer fra USA/Brasil, Canada, UK, Frankrike, Japan og Norge. Foredragsholdere vil være fra internasjonalt anerkjente til lokale arkitektkontor, men også innen forskning, forvaltning og næring.  

– Vår ambisjon er å tilby en årlig nasjonal byutviklingskonferanse med fokus på arkitektur, sier Håkull. Vi vil skape en møteplass for alle som bryr seg om stedsutvikling og byggverk, enten som privat eller profesjonell. Filmene vil skape reaksjoner. Foredragene vil gi faglig innsikt. Pausene og det sosiale om kveldene vil gi rikelig med anledning til å være sosial igjen, i samsvar med det som må være av smittevernregler, og sette ord på egne refleksjoner. Dette gleder vi oss til!  

 Smakebiter av programmet 

Mandag 23. august vil Kjetil Thorsen fra Snøhetta stå på scenen. Kanskje vil han komme litt inn på hvordan prosjekter må balansere både en markeds- og stedsanalyse, og aspirere mot inspirerende, stedstilpasset og bærekraftig byutvikling – i et konstruktivt samspill med ulike parter og interesser.  

 Mandag ettermiddag blir det verdenspremiere på Paul Tunges Mind of Modernism i selveste Rossabø kirke. Filmen er et vakkert portrett av brutalistiske kirker, modernistiske offentlig bygg og praktfulle arkitektvillaer. Om kvelden vil Bolig- og byplanprisen for 2020 fra Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY) overrekkes Haugesund kommune for områdeplanen på Flotmyr.   

Til sist blir det spennende å endelig få vite hvem som vant Haugesund kommunes byggeskikkpris! Det avgjøres om kvelden på tirsdagen, som en flott avslutning på ArchFest.   

Filmer og foredragsholdere presenteres fortløpende i tiden fremover. 

Meld deg på konferansen her.