Amandas reglement

1. FILMPRISEN «AMANDA» er innstiftet for å øke kvaliteten på og fremme interessen for norske kinofilmer og kortfilmer beregnet på offentlig fremvisning. Prisen består av en statue i bronse utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland, samt et diplom. “AMANDA” arrangeres av Den Norske Filmfestivalen AS i samarbeid med Norsk Filminstitutt.  Den norske filmfestivalen leder finansiering av utdelingen. Arbeidet ledes av en egen komite, Amandakomitéen, oppnevnt av styret i Den norske filmfestivalen AS med følgende sammensetning:

 

Gunnar Johan Løvik (leder)

Festivalsjefen for Den Norske Filmfestivalen

Direktøren for Norsk filminstitutt

Lederen av Norsk filmforbund

Lederen av Norske Filmregissører

Lederen av Norske Kinosjefers Forbund

Lederen av Virke Produsentforeningen

Lederen av Norske Filmdistributørers Forening

Lederen av Norske Dramatikeres Forbund

Lederen av Norsk Skuespillerforbund

Prosjektleder TV2

Produsent

Produksjonsleder (lokal)

Representant for Den norske filmfestivalen

Produsent fra Den norske filmfestivalen

Amandasekretær fra Norsk filminstitutt

 

Amandaprisutdelingen 2016 produseres i samarbeid med Rubicon TV AS og sendes på TV2 fredag 26. august.

 

2. PRISEN KAN DELES UT i følgende kategorier:

 

 1. Folkets Amanda (publikumsavstemming)
 2. Beste norske kinofilm
 3. Beste barnefilm
 4. Beste regi (kinofilm)
 5. Beste mannlige skuespiller
 6. Beste kvinnelige skuespiller
 7. Beste mannlige birolle
 8. Beste kvinnelige birolle
 9. Beste filmmanus
 10. Beste foto
 11. Beste lyddesign
 12. Beste musikk
 13. Beste klipp
 14. Beste scenografi
 15. Beste visuelle effekter
 16. Beste kortfilm
 17. Beste dokumentarfilm
 18. Beste utenlandske kinofilm
 19. Amandakomiteens Gullklapper
 20. Amandakomiteens Ærespris

 

3. FILMER SOM VURDERES til prisen i kategori 1 – 15 må ha hatt normal, nasjonal kinolansering (satt opp på de 10 største kinoene, og i minst 2 av de største byene) i tiden 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

 

4. ALLE FILMER i kategori 1 til 17 må ha norsk hovedprodusent, og sentrale funksjoner må være norske. Filmer i kategori 3 og 17 som vises som selvstendige langfilmer på kino vurderes også til kategori 1- 4. Filmer i kategori 3 skal vurderes som familiefilmer for barn under 14 år, herunder ungdomsfilm rettet mot aldersgruppen 12 – 14. Filmer i kategori 16 kan maks. være på 35 min. I kategori 17 vurderes både kinodokumentarer og dokumentarer med offentlig visning (enkeltstående kinovisning eller festivalvisning) i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Filmer i kategori 17 må være på min. 30 minutter.

 

5. FOR VURDERING av filmer til Amanda-prisene utnevnes det 4 juryer. Utnevningen foretas av Amandakomiteen, på oppdrag av arrangøren, Den norske filmfestivalen AS. Jury 1 består 6 personer og vurderer kategoriene 2 – 9, jury 2 består av 4 personer og vurderer kategoriene 10 – 15. Juryene har felles juryleder. Kategoriene 16 og 17 har hver sin jury på 3 personer. I kategori 18 nedsetter kinosjefforbundet en jury som nominerer 3 filmer og kårer en vinner.

Arbeidet koordineres av Amandakomiteens sekretær med støtte fra en representant fra filmfestivalen. Jurymedlemmer kan ikke selv være knyttet til filmer i sine kategorier. Juryene nominerer tre filmer/skuespillere i kategoriene 2-17, hvorav en av de nominerte er vinneren.

For prisen beste norske kinofilm skal filmen utvise gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner. I tillegg bør filmen ha en publikumsappell.

For prisen Beste regi skal filmen vise et sterkt fortellergrep, en overbevisende faglig kompetanse og inneha en kunstnerisk visjon.

For prisen Beste barnefilm skal filmen ha faglig kvalitet og appell til målgruppen.

For prisen Beste manus er det den ferdige film som skal vurderes, således at filmens ide og fortellermessige helhet blir utslagsgivende for nomineringene.

I vurderingen av skuespillere er det den faglige vinkling og gjennomføring av rollene      som blir utslagsgivende, ikke den enkelte rollefigurs karaktertrekk. Juryene avgjør selv hvorvidt barn og/eller amatører kan tas med i betraktning.

For de faglige prisene skal arbeidet være av ekstraordinær kvalitet og utmerke seg i sin klasse. De skal også løfte totalinntrykket av filmen.

 

6. KUNNGJØRINGEN AV VINNEREN skjer ved den offisielle prisutdelingen, som sendes i TV2 fredag 26. august 2016.

 

7. AMANDAKOMITEEN kan dele ut ÆRESPRIS til en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats innenfor norsk film og en GULLKLAPPER (fagpris) til en eller flere aktive kunstnere som har gjort en særlig innsats innen norsk film.

 

8. TIDLIGERE MOTTATTE norske priser er ikke til hinder for vurdering til Amandaprisen.