Amandas historie

Den norske film- og fjernsynsprisen Amanda ble etablert i 1985 og ble fra 2005 en ren filmpris. De første 20 årene var prisutdelingen – med unntak av Nordisk Amanda i 1993 – et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen og NRK. I 2006 gikk Amandaprisutdelingen over til å bli sendt på TV2, og produsent for prisutdelingen i 2017 er Rubicon.

Amandaprisen er en statuett utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland og blir produsert og levert av Olaussen metall. Antall kategorier og priser har variert fra år til år.

Her finner du en oversikt over alle prisvinnerne fra 1985 til 2016. 

Hvem var Amanda
Amanda har en uklar historie. En versjon er besunget i «Amanda fra Haugesund» – en kvinne «som en brigg stolt og frodig» som menn hadde et godt øye til. Slik Amanda er beskrevet i sangen, er nok mest tilpasset historien sangen bygges opp rundt.

Den egentlig Amanda var alenemor på tjuetallet. Hun var en sentral skikkelse i bybildet og «regjerte» store og små i sin del av byen. Hun skal ha livnært seg blant annet med å formidle fluidum (drikke) til landliggerne (fiskeflåten) i forbudstiden. Men historien er uklar. Kanskje skjuler det seg flere kvinner bak den frodige Amandaskikkelsen.

Amanda-statuetten
I 1985 utlyste Haugesunds Avis en konkurranse blant norske billedhuggere om å lage sin versjon av Amanda. Kristian Kvakland fra Nesodden vant. Samtidig forberedte Den norske filmfestivalen og NRK en norsk film- og fjernsynspris og fikk avisen til å stille en statuettkopi av skulpturen (som i dag står i full størrelse i Haugesund) til filmfestivalens disposisjon. Amanda var jo et flott navn på Norges svar på Oscar. Dessuten er navnet internasjonalt. Slik ble Amandaprisen født.

Amandastatuetten veier 2,5 kilo (første gang den ble utdelt i 1985, veide statuetten 4,5 kilo – da måtte jentene ha hjelp av Roger Moore til å løfte den). Prisen er 30 cm høy og skjørtediameteren er 14 centimeter.

Gullklapperen er laget av billedhuggeren Nils Aas.