Amandakomiteen endrer juryordningen og reglement for 2018

28. september 2017

Amandakomiteen hadde i går sitt første møte etter årets prisutdeling. I møtet ble det vedtatt to vesentlige endringer i dagens reglement og juryordning.

Amandaprisens reglement blir hvert år drøftet og evt. justert etter erfaringer, innspill og tilbakemeldinger fra juryene og bransjen slik som for eksempel årets endrede nominasjonsregler for kort- og dokumentarfilm, jurysammensetningen og den nye strukturen på selve prisutdelingen.

Komiteen har tatt debatten som har oppstått i kjølvannet av årets jurys nomineringer til etterretning både rundt juryens sammensetning og kriteriene for de ulike prisene, spesielt for Beste norske kinofilm, og setter pris på alle innspill som har kommet fram i debatten og til komiteen direkte. Komiteen registrerer at reglementet for årets prisutdeling har blitt tolket svært ulikt og at det er ulike meninger om formuleringen rundt kriteriene for prisene. Det har også kommet kritikk mot juryens sammensetning og manglende kjønnsbalanse. Amandakomiteen har derfor vedtatt å endre reglementet på begge disse punktene.

Det opprettes en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer. Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm. Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær. Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene. Amandakomiteen har ansvar for å tildele Ærespris og Gullklapper, Beste utenlandske kinofilm vil fortsatt ha sin egen jury, og Folkets Amanda avgjøres via publikumsavstemning.

Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene.

Amandaprisen er Norges nasjonale filmpris og ble etablert i 1985 for å fremme interessen for norsk film. Amandaprisen eies og driftes av Den norske filmfestivalen, mens Amandakomiteen, som består av representanter fra alle bransjeorganisasjoner, vedtar reglementet og oppnevner medlemmer til juryen.

Oslo 28. september 2017
Amandakomiteen

Tonje Hardersen (leder)
Inger Warendorph (Norske filmdistributørers forening)
Torbjørn Urfjell (Virke Produsentforeningen)
Marianne Kleven (Norske filmregissører)
Sverre Pedersen (Norsk filmforbund)
Arild Kalkvik (Norske Kinosjefers Forbund)
Monica Boracco (Dramatikerforbundet)

Sindre Guldvog (Norsk filminstitutt) og Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund) var forhindret fra å delta på gårsdagens møte.